Data publikacji : 2017-12-06

Iniciatívy Novej Evanjelizácie na Slovensku

Ladislav CsontosDział: Artykuły

Abstrakt

V Cirkvi na Slovensku bolo realizovaných niekoľko celoplošných premyslených iniciatív: v deväťdesiatych rokoch 20. storočia „desaťročie duchovnej obnovy“, dva „Pastoračné a evanjelizačné plány katolíckej cirkvi na Slovensku pre roky 2001-2006 a 2007-2013“. Na úrovni diecéz sa uskutočnili diecézne synody v diecézach Banská Bystrica, Košice, Spiš, ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zložiek Slovenskej republiky. Ďalšie iniciatívy vyvinuli teologická fakulta trnavskej univerzity na intelektuálnom poli organizáciou série desiatich sympózií „Nová evanjelizácia“ v rokoch 1992- 2001 a rehole a hnutia katolíckych laikov. Napríklad: saleziáni evanjelizačný festival gospelovej hudby „lumen“ v trnave, tento rok bol už 24. ročník, františkáni „Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.“ v Beckove, laici Spoločenstvo pri dóme sv. Martina v Bratislave, iniciatívy obnovy v duchu Svätom a ďalšie. Ukázalo sa, že celoplošné iniciatívy mali viacero nedostatkov: priveľké očakávania a slabá spätná väzba. diecézne iniciatívy rozprúdili diskusiu a zastali pri vytvorení dokumentov, chýbala u väčšiny kňazov potreba uskutočniť nejaké zmeny vo svojej farnosti. Životaschopnými sa ukázali iniciatívy reholí a laikov, ktoré vyrástli spontánne, s tichou podporou biskupov. Kľúčovú pozíciu v novej evanjelizácii vo farnosti majú kňazi, podľa toho či podporujú apoštolát laikov, alebo ho brzdia. Už v štyridsiatych rokoch si to uvedomovali v ústredí Mariánskych kongregácií, že ich duchovní správcovia, prézesi, môžu život kongregácie podporovať ale aj hatiť. Zdá sa, že to platí aj dnes o mnohých farnostiach, kde kňaz je kľúčovou osobou pre naštartovanie novej evanjelizácie, či pastoračného obrátenia. 


Słowa kluczowe

farské spoločenstvo ; správca farnosti ; evanjelizácia ; laický apoštolát ; charizmy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Csontos, L. (2017). Iniciatívy Novej Evanjelizácie na Slovensku. Warszawskie Studia Pastoralne, 3(36), 103-120. https://doi.org/10.21697/wsp.2017.12.3.36.06

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie