Data publikacji : 2018-01-07

Angelologia Dionizego Areopagity w świetle pisma De Divina Hierarchia

Mirosław BiałousDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł dotyczy najpopularniejszej koncepcji angelologicznej, która istniała w świadomości teologicznej dla całej epoki średniowiecznej. Koncepcja ta była ważna nawet w okresie Soboru Watykańskiego z powodu jej aktualność i wierności obrazu biblijnego świata aniołów.

Słowa kluczowe

Teologia ; Prawosławie ; Angelologia ; Hierarchiczność


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Białous, M. (2018). Angelologia Dionizego Areopagity w świetle pisma De Divina Hierarchia. Warszawskie Studia Pastoralne, 3(32), 179-193. https://doi.org/10.21697/wsp.2016.11.3.32.09

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie