Opublikowane: 2020-01-02

Kościół w Polsce w spotkaniu z pluralizmem społeczno-kulturowym

Adam Przybecki

Abstrakt

Postępujący pluralizm społeczny i kulturowy w Polsce pozostaje znaczącym wyzwaniem dla duszpasterstwa Kościoła. Jego początki można już było zaobserwować w końcu lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy Polska pozostawała jeszcze pod władzą partii komunistycznej. Artykuł podejmuje rozważania związane z ciągle postępującym procesem pluralizmu społeczno-kulturowego i konsekwencjami, jakie wynikają z tego dla pastoralnej posługi Kościoła w Polsce. Próbuje opisać ten proces, a następnie przybliża główne myśli nauczania Kościoła odnośnie do omawianego zjawiska. Na koniec formułuje propozycje, które mogą stać się impulsem dla polskiego duszpasterstwa.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Przybecki, A. . (2020). Kościół w Polsce w spotkaniu z pluralizmem społeczno-kulturowym. Warszawskie Studia Pastoralne, 1(47), 63–83. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/wsp/article/view/9754

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.