Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. prof. dr hab. Cezary Mik, WPiA UKSW, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

 1. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak, UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Sekretarz redakcji

 1. dr Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.Eur.Int.(Dresden), UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Redaktor językowy

 1. prof. nadzw. dr hab. Marek Troszyński, PAN, Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego, Instytut Badań Literackich PAN, Polska

Redaktor statystyczny

 1. prof. nadzw. dr hab. Marek Troszyński, PAN, Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego, Instytut Badań Literackich PAN, Polska

Rada programowa

 1. prof. dr hab. Jan Zabłocki, UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 2. prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 3. Krzysztof Wójtowicz, Wrocław, Polska
 4. Mariusz Muszyński, Warszawa, Polska
 5. Nina Półtorak, Kraków, Polska
 6. Marek Szydło, Wrocław, Polska
 7. prof. dr hab. Lech Morawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 8. prof. dr hab. Czesław Martysz, Uniwersytet Sląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 9. prof. UMCS dr hab. Teresa Liszcz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 10. prof. dr hab. Jacek Lang, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 11. prof. dr hab. Marian Kallas, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 12. prof. dr hab. Jacek Jagielski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 13. prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff, Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa, Polska
 14. prof. dr hab. Roman Hauser, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 15. prof. dr hab. Antoni Hanusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 16. prof. dr hab. Mirosław Granat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wjyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 17. prof. UW dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 18. prof. UG dr hab. Eugeniusz Bojanowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 19. prof. Narciso Leandro Xavier Baez, Universidade do Oeste de Santa Catarina, The Center for Excellence in Law, Polska
 20. Robert Grzeszczak, Warszawa, Polska
 21. Janusz Gilas, Toruń, Polska