Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Cezary Mik, WPiA UKSW, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

 1. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak, UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Sekretarz redakcji

 1. dr Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.Eur.Int.(Dresden), UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Redaktor językowy

 1. prof. nadzw. dr hab. Marek Troszyński, PAN, Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego, Instytut Badań Literackich PAN, Polska

Redaktor statystyczny

 1. prof. nadzw. dr hab. Marek Troszyński, PAN, Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego, Instytut Badań Literackich PAN, Polska

Rada programowa

 1. prof. dr hab. Jan Zabłocki, UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 2. prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 3. Krzysztof Wójtowicz, Wrocław, Polska
 4. Mariusz Muszyński, Warszawa, Polska
 5. Nina Półtorak, Kraków, Polska
 6. Marek Szydło, Wrocław, Polska
 7. prof. dr hab. Lech Morawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 8. prof. dr hab. Czesław Martysz, Uniwersytet Sląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 9. prof. UMCS dr hab. Teresa Liszcz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 10. prof. dr hab. Jacek Lang, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 11. prof. dr hab. Marian Kallas, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 12. prof. dr hab. Jacek Jagielski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 13. prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff, Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa, Polska
 14. prof. dr hab. Roman Hauser, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 15. prof. dr hab. Antoni Hanusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 16. prof. dr hab. Mirosław Granat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wjyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 17. prof. UW dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 18. prof. UG dr hab. Eugeniusz Bojanowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 19. prof. Narciso Leandro Xavier Baez, Universidade do Oeste de Santa Catarina, The Center for Excellence in Law, Polska
 20. Robert Grzeszczak, University of Warsaw, Polska
 21. Janusz Gilas, Toruń, Polska