Kontakt

Redakcja „Kwartalnik Prawa Publicznego”
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17
01-938 Warszawa


Główna osoba do kontaktu

dr Michał Będkowski-Kozioł
Wydział Prawa i AdministracjiUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wsparcie techniczne

Libcom
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP