Kontakt

Główna osoba do kontaktu

dr Michał Będkowski-Kozioł
Wydział Prawa i AdministracjiUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Adres

Redakcja „Kwartalnik Prawa Publicznego”
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17
01-938 Warszawa


Wsparcie techniczne

Libcom
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.