Kontakt

Adres

Redakcja „Kwartalnik Prawa Publicznego”
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17
01-938 Warszawa

Osoba do kontaktu

dr Michał Będkowski-Kozioł
LL.M.Eur.Int.(Dresden) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Email: m.bedkowski.koziol@uksw.edu.pl

Wsparcie techniczne

Elżbieta Sobczak
Email: e.sobczak@uksw.edu.pl