Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Cezary Mik, WPiA UKSW, Poland

Zastępca redaktora naczelnego

prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak, UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Poland

Sekretarz redakcji

dr Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.Eur.Int.(Dresden), UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Poland

Redaktor językowy

prof. nadzw. dr hab. Marek Troszyński, PAN, Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego, Instytut Badań Literackich PAN, Poland

Redaktor statystyczny

prof. nadzw. dr hab. Marek Troszyński, PAN, Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego, Instytut Badań Literackich PAN, Poland

Rada programowa

prof. dr hab. Jan Zabłocki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

prof. em. dr hab. Andrzej Zoll, Poland

prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Poland

Krzysztof Wójtowicz, Wrocław, Poland

dr hab. prof. UKSW Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

Mariusz Muszyński, Warszawa, Poland

Nina Półtorak, Kraków, Poland

Marek Szydło, Wrocław, Poland

prof. dr hab. Lech Morawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Poland

prof. dr hab. Czesław Martysz, Uniwersytet Sląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Poland

prof. UMCS dr hab. Teresa Liszcz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, Poland

prof. dr hab. Jacek Lang, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Poland

prof. dr hab. Marian Kallas, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Poland

prof. dr hab. Jacek Jagielski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Poland

prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff, Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa, Poland

prof. dr hab. Roman Hauser, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Poland

prof. dr hab. Antoni Hanusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, Poland

prof. dr hab. Mirosław Granat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wjyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Poland

dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz, Poland

prof. UW dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Poland

prof. UG dr hab. Eugeniusz Bojanowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Poland

prof. Narciso Leandro Xavier Baez, Universidade do Oeste de Santa Catarina, The Center for Excellence in Law, Poland

Robert Grzeszczak, Poland

Janusz Gilas, Toruń, Poland

prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.