Opublikowane: 2022-12-30

Zabawa w Stwórcę, czyli dwa paradygmaty

Mira Jankowska

Abstrakt

Świat, w jakim ludzkość do tej pory funkcjonowała, na naszych oczach diametralnie się zmienia. To przeobrażenie dokonuje się za sprawą intensywnych przemian technologicznych. Śmiało można je nazwać rewolucją. Sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość równoległa (Metaverse), w której niebawem będziemy funkcjonować, coraz większa ingerencja w ludzkie ciało i w ludzkie życie oraz ideologia transhumanizmu, która zmierza w stronę stworzenia „człowieka idealnego”, są kamieniami milowymi, a zarazem równoległymi niejako aktami i procesami próbującymi odwzorować dzieła Boże oraz rzeczywistość realną i naturalną. Kto stoi za wyłaniającym się z tego zestawienia projektem? Czemu służy dzisiaj postęp naukowo-techniczny i kim w związku z tym staje się człowiek? Jak stawić czoła nadciągającej erze neopogaństwa.

Słowa kluczowe:

dzieło stworzenia, kalokagatia, neopoganizm, nowe technologie, Metaverse, sztuczna inteligencja, transhumanizm, rzeczywistość równoległa, awatar

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Jankowska, M. (2022). Zabawa w Stwórcę, czyli dwa paradygmaty. BIBLIOTEKA TEOLOGII STOSOWANEJ Prawda, wolność, Religia, 1, 41–62. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/bts/article/view/11509

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.