Etyka publikacyjna

Kodeks etyki pracownika naukowego, opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk (https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego)

Committee on Publication Ethics (COPE: www.publicationethics.org),

Publishing Ethics Resource Kit (PERK – Elsevier: https://www.elsevier.com/publishingethics)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP