Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:

Ks. prof. dr hab. Jan Kazimierz Przybyłowski, UKSW, j.przybylowski@uksw.edu.pl

 

Zastępca redaktora naczelnego

Ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło, UKSW, w.cislo@uksw.edu.pl

 

Sekretarz redakcji

dr Marlena Kałużyńska-Tyburska, UKSW, m.tyburska@uksw.edu.pl

 

Członkowie

  1. dr Rafał Pokrywiński
  2. dr Paweł Szuppe, p.szuppe@uksw.edu.pl
  3. mgr lic. Paweł Antosiak
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP