Recenzenci

ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, UKSW
j.rozanski@uksw.edu.pl

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, UKSW
skorowski@uksw.edu.pl

ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec, KULJPII
dariusz.lipiec@kul.pl

ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary, UŚ
ireneusz.celary@us.edu.pl

dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP im. KEN
bielany@autograf.pl

dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
kaparz@uwm.edu.pl

dr hab. Robert Ptaszek, prof. KULJPII
robert.ptaszek@kul.pl

ks. dr Radosław Broniek, DCIoNRRiS, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP