Tom 1 (2022)

Biblioteka Teologii Stosowanej. Prawda - Wolność - Religia

Czasopismo wydane w ramach realizacji Zadania badawczego:
„Realizacja badań naukowych dotyczących kompleksowej i interdyscyplinarnej analizy wolności religijnej oraz zagadnień związanych ze współpracą na rzecz interreligijności i interkulturowości w wymiarze teoretycznym, empirycznym i praktycznym prowadzonych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”,  na podstawie umowy nr MEiN/2021/DPI/333 z dnia 14 grudnia 2021 roku.

PDF
PDF

Opublikowane: 2023-02-03


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP