Aktualny numer

Tom 1 (2022)

Biblioteka Teologii Stosowanej. Prawda - Wolność - Religia

Opublikowane: 2023-02-03

Czasopismo wydane w ramach realizacji Zadania badawczego:
„Realizacja badań naukowych dotyczących kompleksowej i interdyscyplinarnej analizy wolności religijnej oraz zagadnień związanych ze współpracą na rzecz interreligijności i interkulturowości w wymiarze teoretycznym, empirycznym i praktycznym prowadzonych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”,  na podstawie umowy nr MEiN/2021/DPI/333 z dnia 14 grudnia 2021 roku.

PDF PDF


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.