Data publikacji : 2022-12-30

Freedom and Dialogue

Abstrakt

Współczesny świat jest zróżnicowany pod względem etnicznym, kulturowym, religijnym. Tworzenie społeczności, opartej na harmonii, z poszanowaniem różnorodności, wymaga dialogu w kontekście wolności. Artykuł ukazuje wzajemne relacje między wolnością a dialogiem. Ukazuje trudności związane z określeniem pojęcia wolności, jej istotne komponenty, płaszczyzny, w jakich powinna realizować się. Prezentuje dialog jako spotkanie, wspólne dochodzenie do prawdy, kompromis i consensus w przestrzeni wolności. Dialog jest rzeczywistym sposobem komunikacji międzyludzkiej, w której podmioty dążą do wzajemnego zrozumienia, zbliżenia i współdziałania. Zakłada on wolność jako wartość fundamentalną.

Słowa kluczowe:

wolność, dialog, prawda, kompromis, consensusSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Skorowski, H. (2022). Freedom and Dialogue. BIBLIOTEKA TEOLOGII STOSOWANEJ Prawda, wolność, Religia, 1, 140–152. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/bts/article/view/11515

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP