Data publikacji : 2022-12-30

Pieniądz i chciwość

Refleksja w oparciu o Rerum novarum i Centesimus annus

Abstrakt

Leon XIII i Jan Paweł II w swoich dziełach podjęli krytykę socjalizmu i liberalizmu. Wskazywali m.in. na konieczność dbania o godność i sprawiedliwość człowieka, jego pracy i dóbr. Problemy te są nadal aktualne choć dotyczą głównie kwestii liberalizmu i konsumpcjonizmu. Angażują twórców treści katolickich, którzy podejmują temat chciwości i niebezpieczeństwa pieniądza. Analiza przekazów w mediach społecznościowych pokazuje, że odbiorcy chętnie podejmują ten temat i wskazują na jego wagę i znaczenie. Tym samym realizowane są wezwania i zwracana jest uwaga na ostrzeżenia zawarte w Rerum novarum i Centesimus annus, które mimo upływu lat i zmian terminów ideologii gospodarczo-społecznej, są nadal aktualne.

Słowa kluczowe:

liberalizm, socjalizm, marksizm, pieniądz, chciwość, Kościół, ekonomia, Rerum novarum, Centesimus annusSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Zakrzewski, D. (2022). Pieniądz i chciwość: Refleksja w oparciu o Rerum novarum i Centesimus annus. BIBLIOTEKA TEOLOGII STOSOWANEJ Prawda, wolność, Religia, 1, 153–166. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/bts/article/view/11516

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP