Opublikowane: 2022-12-30

Krytyka socjalizmu w encyklice Rerum Novarum Leona XIII

Paweł Zdziarski

Abstrakt

Encyklika Rerum novarum Leona XIII jest podstawą katolickiej nauki społecznej. To fundament myśli Kościoła na temat chrześcijańskiego podejścia do spraw gospodarczych i ekonomicznych. Powstała w czasach niepokojów społecznych związanych z jednej strony z licznymi strajkami wyzyskiwanych robotników, a z drugiej – rodzącym się komunizmem, który zdaniem papieża był „lekarstwem groźniejszym od samej choroby”. Leon XIII dostrzega błędy systemu, w którym nie ma miejsca na ludzką solidarność, jednak główną oś krytyki kieruje pod adresem socjalizmu jako ideologii nie do pogodzenia z ludzką naturą. Dokument nie tylko stał się podstawą programową ugrupowań politycznych odnoszących się do chrześcijańskiej myśli społecznej, ale wywarł ogromny wpływ na duszpasterską działalność Kościoła w XX wieku. To właśnie minione stulecie przyniosło nowe wyzwania takie jak powstanie komunistycznych państw charakteryzujących się totalitarną formą rządów i krwawym terrorem. W tym kontekście dzieło Leona XIII jawi się jako prorocza przestroga przed bagatelizowaniem myśli marksistowskiej. Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim ukazanie tego ostatniego aspektu encykliki Rerum novarum.

Słowa kluczowe:

Leon XIII, Rerum novarum, encyklika, papież, katolicka nauka społeczna, socjalizm, komunizm, marksizm, kapitalizm, XIX wiek, godność, rodzina, praca

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Zdziarski, P. (2022). Krytyka socjalizmu w encyklice Rerum Novarum Leona XIII. BIBLIOTEKA TEOLOGII STOSOWANEJ Prawda, wolność, Religia, 1, 167–179. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/bts/article/view/11517

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.