Ogłoszenia

Ekolektury. Literackie przedstawienia świata przyrody

2022-12-12

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 2/2023 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Ekolektury. Literackie przedstawienia świata przyrody

Redaktorami prowadzącymi są: dr hab. Joanna Zajkowska, dr Łukasz Kucharczyk.

Termin nadsyłania tekstów: 31 maja 2023 roku.

 

          Perspektywa nowej, nieantropocentrycznej humanistyki odwołującej się do etyki solidarności i szacunku dla wszelkich form życia, na nowo wyznaczającej ,,bycie-w-świecie” człowieka skłania dziś do reinterpretacji utrwalonych odczytań tekstów współczesnych i dawnych utworów literackich, do czego chcemy Państwa zachęcić.

          Metodologia ekokrytyczna nie tylko zakłada, że każdy albo prawie każdy tekst można przeczytać w sposób ekologicznie zaangażowany, ponieważ świadomie lub w sposób implicytny opowiada on w jakiś sposób o relacji pomiędzy człowiekiem a naturą. Ekokrytyka, ukonstytuowana na myśli relacyjnej, nastawionej na współzależność człowieka i środowiska, bytów ludzkich i nie-ludzkich, oferuje taki sposób odczytu dzieła, który wysuwa na pierwszy plan kwestię relacji pomiędzy istotami ludzkimi a ich środowiskiem naturalnym. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do publikowania w numerze naszego czasopisma, który poświęcony będzie szeroko rozumianym „ekolekturom” – czyli wszelkim interpretacjom i reinterpretacjom podejmującym temat koegzystencji człowieka i świata przyrody/człowieka w świecie przyrody.

Proponujemy rozważenie następujących zagadnień obecnych w literaturze:

 1. Historia badań ekokrytycznych w Polsce i na świecie;
 2. Ekokrytyczne lektury dzieł dawnych i współczesnych;
 3. „Ekologiczne” metafory, symbole, obrazy;
 4. Przyroda jako znak pamięci;
 5. Natura jako namysł nad czasem i przestrzenią;
 6. Postacie zwierzęce w literaturze;
 7. Natura w literaturze dystopijnej i postapo;
 8. Antropocentryzm i biocentryzm w literaturze;
 9. Natura a posthumanizm;
 10. Topika związana z florą i fauną;
 11. Przyroda w literaturze dziecięcej – oczywistość czy nowe propozycje?

 

          „Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk otrzymał 20 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.


Na teksty czekamy do 31 maja 2023 roku, a wcześniej, do 15 kwietnia 2023 roku, prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Colloquiów Litterariów” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.czasopisma.uksw.edu.pl.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: beatabohsulecka@wp.pl.

 

dr hab. Joanna Zajkowska

dr Łukasz Kucharczyk

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.