Call for papers

2021-06-24

     Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 3/2020 „Colloquiów Litterarriów” zatytułowanego:

 

Jubileusze literackie

 

Redaktorami prowadzącymi są: dr hab. Dorota Kielak i dr hab. Joanna Zajkowska

Termin nadsyłania tekstów: 10 października 2021 roku.

     Uroczyste obchody związane z jubileuszami i rocznicami stanowiły (w XIX oraz na początku XX wieku) i wciąż stanowią (w XXI wieku) ważną część polskiej kultury i kulturowego dyskursu.

     Pod zaborami – pełniły funkcję integracyjną, budowały poczucie wspólnotowości, dając okazję do czczenia narodowej historii, a przez to wzmacniając procesy tożsamościowe i utrwalając określony system wartości. Z równą pompą wspominano wielkie wydarzenia historyczne (Grundwald, wiktoria wiedeńska), jak i jubileusze związane z biografię konkretnych postaci, których losy wpływały na polską historię i kulturę (Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz). Okazją do podsumowań były w XIX wieku także zwyczajowe wspomnienia pośmiertne i huczne obchodzenie pogrzebów istotnych postaci z życia artystycznego (Józef Ignacy Kraszewski, Jan Matejko)

     Rozmach organizowanych ceremonii jubileuszowych, pojawiające się w codziennej prasie i tygodnikach ilustrowanych reportaże i informacje, silnie oddziaływał na emocje, modelował kanon zachowań patriotycznych, a co najważniejsze – dawał okazję do manifestowania uczuć (pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie)

   Dziś także jubileusze i rocznice budzą zainteresowanie, stając się okazją do podsumowań, konferencji naukowych, publikacji i akcji promocyjno-informacyjnych.

 

Proponujemy rozważenie następujących zagadnień:

 1. rocznice i jubileusze w XIX i XX wieku – w Polsce i na świecie – formy obchodów, rola prasy, najważniejsze wydarzenia rocznicowe epoki;
 2. rocznice i jubileusze jako stymulatory życia literackiego;
 3. jubileusz w biografii literackiej twórcy versus jubileusz jako punkt odniesienia w narracji o biografii twórczej;
 4. jubileusze i rocznice jako temat literacki;
 5. upominki i dary od narodu: obchody jubileuszy i rocznic pisarzy – dawniej i dziś
 6. rocznice a polskie myślenie symboliczne; polski panteon narodowych bohaterów i autorytetów – dawniej i dziś;
 7. rocznice i jubileusze a miejsca pamięci;
 8. tygodniki i dzienniki – medium jubileuszy: reportaże, zdjęcia, relacje;
 9. wspomnienia pośmiertne w XIX i XX wieku – sposoby honorowania;
 10. upamiętnianie wielkich twórców na świecie;
 11. jubileusze i honorowanie twórców antyku grecko-rzymskiego;
 12. bohaterowie zapomniani – kto nie zasłużył na jubileusz? – publiczne spory o autorytety

 

„Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk stara się o wejście na ministerialną listę czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.

Na teksty czekamy do 10 października 2021 roku, a wcześniej, do 30 lipca 2021 roku, prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Colloquiów Litterariów” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.czasopisma.uksw.edu.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

l.kucharczyk@uksw.edu.pl

 

 

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP