Data publikacji : 2023-03-13

Czy specyficzne słownictwo dawnych polskich utworów fantastycznonaukowych może być przedmiotem zainteresowania leksykografa?

Abstrakt

The article poses the problem of the sense of including words characteristic of science
fiction in Polish language dictionaries. It characterizes the vocabulary (based on
Juliusz Braun’s novel „When the Moon Dies”), and finally considers the possibility
of creating a separate dictionary collecting lexis of this kind

Słowa kluczowe:

SF, leksykografia, Juliusz Braun, literatura polska XX w.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  pdf

Zasady cytowania

Kajtoch, W. (2023). Czy specyficzne słownictwo dawnych polskich utworów fantastycznonaukowych może być przedmiotem zainteresowania leksykografa?. Colloquia Litteraria, 32(32), 7–44. https://doi.org/10.21697/cl.2022.32.1.2

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP