NORWIDOWSKIE POMNIKI LITERATURY

Paulina Abriszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2016.1.14

Abstrakt


Norwidian Literary Monuments

 

The article discusses functions of quoting pre-Romantic authors in Norwid’s literary and discursive texts. The author argues that Norwid treated Franciszek Karpiński, Piotr Skarga, and Ignacy Krasicki as commentators of the nineteenth-century world and consequently as ‘literary monuments’ who participated in forging the contemporary cultural reality. In Norwid’s works, these authors themselves, not only their texts, became sui generis manifestations and figures of the fate of an unanswered prophet, or an advocate of home truths; as such they became mythologised. One can also find in Norwid’s works, however, elements of the discussion with literary tradition, which proves that he actively engaged with some of the ‘monuments’ of literature (cf. the case of Łukasz Górnicki).


Słowa kluczowe


Cyprian Norwid; tracycja literacka; Łukasz Górnicki; Piotr Skarga;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Elżbieta Feliksiak, norwid i Vico, w: tejże, Poezja i myśl. Studia o norwidzie, Lublin 2001.

Tomasz Chachulski, Wprowadzenie do lektury, w: Franciszek Karpiński, Wiersze zebrane, cz. I, wyd. Tomasz Chachulski, „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, t. 5, Warszawa 2005.

Roland Barthes, Mitologie, tłum. Adam Dziadek, wstępem opatrzył Krzysztof Kłosiński, Warszawa 2000.

Agata Seweryn, Światłocienie i dysonanse. o norwidzie i tradycji literackiej, Lublin 2013.

Tadeusz Makowiecki, «Promethidion» norwida a «Dworzanin» górnickiego, w: tegoż, Poeta i myśliciel. Rozprawy i szkice o norwidzie, zebrali i oprac. Edyta Chlebowska i Włodzimierz Toruń, Lublin 2013.

Jakub Z. Lichański, Polemika Cypriana norwida z Łukaszem górnickim o ideał sztuki, w: „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1990, t. 25.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.