Vol 20, Nr 1 (2016)

Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczypospolitej)

Spis treści

ARTYKUŁ WSTĘPNY

*** PDF
Redakcja Colloquiów Litterariów 5

SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE

AKSJOLOGIA ROMANTYZMU WOBEC LITERATURY STAROPOLSKIEJ (WPROWADZENIE DO PROBLEMU) PDF
Bernadetta Kuczera-Chachulska 7-9
ŚREDNIOWIECZNE INSPIRACJE W POEZJI CYPRIANA NORWIDA
Grażyna Halkiewicz-Sojak 11-27
OD PÓŹNEGO WORONICZA DO WCZESNEGO WITTGENSTEINA. KARIERA PIEŚNI O WIKLEFIE I WIKLEFA W XIX-WIECZNEJ POLSCE PDF
Jan Zieliński 29-43
MICKIEWICZ I TREMBECKI – JESZCZE RAZ (JUŻ SIĘ Z POGODNYCH NIEBIOS…) PDF
Tomasz Chachulski 45-53
ANTONI MALCZEWSKI – DUCH ROMANTYCZNY ZANURZONY W TRADYCJI. O MARII PDF
Barbara Stelmaszczyk 55-73
KOCHANOWSKI MALCZEWSKIEGO – KOCHANOWSKI NORWIDA PDF
Ewangelina Skalińska 75-89
MOTYW LIPY CZARNOLESKIEJ W PISMACH CYPRIANA NORWIDA – W KONTEKŚCIE NORWIDOWSKIEGO MYŚLENIA O SZTUCE PDF
Bartłomiej Łuczak 91-105
„RARYTNE” CZASY. O PRZEŁOMIE ROMANTYCZNYM W KSIĘGARZU ULICZNYM WŁADYSŁAWA SYROKOMLI PDF
Danuta Zawadzka 107-122
ROMANTYCZNE ODKRYCIE MANUSKRYPTU JANA CHRYZOSTOMA PASKA (1821). TRZECI POCZĄTEK POLSKIEGO ROMANTYZMU PDF
Ewa Szczeglacka-Pawłowska 123-139
Mit fundacyjny Rzeczypospolitej w Kursie pierwszym Prelekcji Paryskich Adama Mickiewicza PDF
Ewa Hoffmann-Piotrowska 141-157
STAROPOLSKIE ŹRÓDŁA ROMANTYCZNEGO OBRAZU PODOLA (WYBRANE PRZYKŁADY) PDF
Renata Ryba
NORWIDOWSKA KONCEPCJA ORYGINALNOŚCI LITERACKIEJ W ŚWIETLE DZIEJÓW POETYKI PDF
Marek Stanisz 175-194
„WYJRZAŁEM W ZA-ŚWIAT”. KILKA UWAG O TRADYCJI ROZMÓW ZMARŁYCH W TWÓRCZOŚCI CYPRIANA NORWIDA PDF
Agata Seweryn 195-208
NORWIDOWSKIE POMNIKI LITERATURY PDF
Paulina Abriszewska 209-227
WANDA CYPRIANA NORWIDA WOBEC TRADYCJI STAROPOLSKIEJ PDF
Agnieszka Nurzyńska 229-252
Romantic medievalism from a new comparative perspective PDF
Dariusz Seweryn 253-287