O Zgorzelskiego teorii liryki: genologia i aksjologia

Bernadetta Kuczera-Chachulska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2016.2.4

Abstrakt


Czesław Zgorzelski is known predominantly as a historian of literature. But Zgorzelski was also a distinguished theoretician of the lyric poetry. His most renowned disciple, Marian Maciejewski, wrote about it in his commentaries to the works of Zgorzelski. Zgorzelski’s works on the lyric poetry contain, very important observations on the nature of the lyric poetry, and the model, gradual changes within this genre. Zgorzelski’s findings in this area are fundamental and can be applied into other non-Romantic areas of reaserch.

Słowa kluczowe


Czesław Zgorzelski; teoria literatury; teoria liryki; genologia; aksjologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czesław Zgorzelski. Uczony i wychowawca, red. Danuta Paluchowska, Marian Maciejewski, Lublin 2002.

Janusz Sławiński, hasło: „Teoria literatury”, w: Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Alicja Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Warszawa 1998.

Hugo Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki, przeł. Elżbieta Feliksiak, Warszawa 1978.

Czesław Zgorzelski, Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988.

Liryczność jako przedmiot badań estetyki, teorii i historii literatury, red. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Ewangelina Skalińska, Warszawa 2013.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.