Vol 21, Nr 2 (2016)

Spis treści

ARTYKUŁ WSTĘPNY

"...Nie z chęci marnego zysku czy dla osiągnięcia próżnej sławy..." PDF
Małgorzata Łukaszuk 7-10

SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE

"Nacinanie sykomory" - czyli jak badać chrześcijański wymiar dramatu i teatru XX wieku PDF
Wojciech Kaczmarek 11-28
Historyk literatury i jego przyszłość. (Auto)refleksje PDF
Magdalena Partyka 29-40
Kontemplacja. Hermeneutyczny kontekst genologii PDF
Małgorzata Łukaszuk 41-59
O Zgorzelskiego teorii liryki: genologia i aksjologia PDF
Bernadetta Kuczera-Chachulska 61-68
Piosnki nie tylko Zana - nawiązania i kontynuacje PDF
Małgorzata Król 69-79
Wielopostaciowość sonetu w poezji Rafała Wojaczka PDF
Zuzanna Guty 81-101
Юлиуш Клейнер и Дмитрий Философов. История одной дискуссии PDF
Ewangelina Skalińska 103-115

PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA

Koncepcja artysty i konflikt pokoleniowy w "Liście do Pizonów" Horacego. Glosa do antycznej krytyki literackiej PDF
Wojciech Kopek 117-144
Adam Jerzy Czartoryski "Wstęp do historii litewskiej" (fragment) PDF
Wojciech Kruszewski, Adam Jerzy Czartoryski 145-154
Z badań nad warsztatem historycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ("Wstęp do historii litewskiej", rozdz. I, s. 1-8) PDF
Michał Otorowski 155-179
Borys Pasternak w polskiej konspiracji PDF
Piotr Mitzner 181-188
Leśmian wszędobylski. Recenzja książki Żanety Nalewajk "Leśmian międzynarodowy - relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne", Universitas, Kraków 2015, 332 s. PDF
Halyna Dubyk 189-195
Recenzja książki Joanny Michalczuk "Dramaturgia Tymoteusza Karpowicza", wyd. KUL, Lublin 2015, 318 s. PDF
Małgorzata Łukaszuk 196-203