"Anioł ognisty - mój anioł lewy..." Co by było, gdyby wiersz Słowackiego okazał się dłuższy?

Ewa Szczeglacka-Pawłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2006.1.07

Abstrakt


Artykuł podejmuje problem edycji wiersza Słowackiego "Anioł ognisty - mój anioł lewy..." i związane z nią zagadanienia interpretacyjne.

Słowa kluczowe


Juliusz Słowacki; brulionowość; Anioł ognisty - mój anioł lewy"; filologia; edytorstwo

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.