Vol 1, Nr 1 (2006)

Spis treści

ARTYKUŁ WSTĘPNY

Nauka o literaturze jako kontynuacja PDF
Bernadetta Kuczera-Chachulska 5-8

SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE

Liryczne świadectwo "pustego grobu" Bez nazwy PDF PDF PDF
Marian Maciejewski 9-10
"Muzyczny" Słowacki i muzyka pisana do dzieł Słowackiego Bez nazwy PDF
Agata Seweryn 11-30
Horror i harmonia PDF
Maria Prussak 31-49
"Ja córka jestem rycerzy..." (Kilka słów o bohaterze "Zawiszy Czarnego" Juliusza Słowackiego PDF
Katarzyna Banul 51-68

PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA

Rękopis Lammenais'go - pośród skarbów Działu Grafiki i Rysunku Biblioteki Narodowej PDF
Alina Kowalczykowa 69-71
"Anioł ognisty - mój anioł lewy..." Co by było, gdyby wiersz Słowackiego okazał się dłuższy? PDF
Ewa Szczeglacka-Pawłowska 72-83
Jak wydać wszystkie wiersze Juliusza Słowackiego? Rozważania nad edytorskim "kanonem" wierszy Słowackiego. Część I PDF
Marek Troszyński 84-102
Problemy edytorskie związane z wierszem Juliusza Słowackiego "Dusza się moja zamyśla głęboko..." PDF
Joanna Trzcionka 103-113
Ostatnie dni poetów PDF PDF
Ewa Bieńkowska 115-117
O Norwidzie nie tylko dla maturzystów (na marginesie książki Stanisława Falkowskiego) PDF
Tomasz Korpysz 119-131
Wystarczy uważnie czytać. PDF
Małgorzata Łukaszuk 133-143
Sprawozdanie z konferencji "Zygmunt Krasiński - pytania o twórczość" PDF
Iwona Kwiatkowska-Milińska 145-148
Konferencja o Kijowskim PDF
Wiesława Tomaszewska CR 148-149
Sprawozdanie z konferencji "Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje". Colloquia Romantyczne III PDF
Magdalena Woźniewska, Joanna Trzcionka 151-154

OKNO LIRYCZNE

Serwetka z zakopiańskiej cukierni PDF
Piotr Mitzner 155-156