Jak wydać wszystkie wiersze Juliusza Słowackiego? Rozważania nad edytorskim "kanonem" wierszy Słowackiego. Część I

Marek Troszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2006.1.08

Abstrakt


Artykuł podejmuje refleksję nad możliwymi sposobami wydania wierszy Słowackiego.

Słowa kluczowe


Juliusz Słowacki; filologia; edytorstwo;

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.