Problemy edytorskie związane z wierszem Juliusza Słowackiego "Dusza się moja zamyśla głęboko..."

Joanna Trzcionka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2006.1.09

Abstrakt


Artykuł podejmuje problematykę edytorską wiersza Słowackiego "Dusza się moja zamyśla głęboko..."

Słowa kluczowe


Juliusz Słowacki; filologia; edytorstwo; Dusza się moja zamyśla głęboko;

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.