O Norwidzie nie tylko dla maturzystów (na marginesie książki Stanisława Falkowskiego)

Tomasz Korpysz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2006.1.11

Abstrakt


Artykuł stanowi omówienie fragmentu książki Stanisława Falkowskiego "Rządcy dusz. Od Mickiewicza do Herberta. Przewodnik po arcydziełach" na tle popularnej literatury norwidologicznej.

Słowa kluczowe


Cyprian Norwid; Stanisław Falkowski; Rządcy dusz. Od Mickiewicza do Herberta. Przewodnik po arcydziełach;

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.