Norwid, czyli...

Tomasz Korpysz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2007.1.01

Słowa kluczowe


Cyprian Norwd; recepcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Marek Buś, Składanie pieśni. Z dziejów edytorstwa twórczości Cypriana Norwida, Kraków 1997.

Paweł Heintsch, Klucz do Norwida, Radom-Cerekiew 1991.

Dorota Klimanowska CSSF, Na drodze poszukiwania prawdy o człowieku – „Nieskończony” Cypriana Norwida, „Przegląd Humanistyczny” 2001, nr 4.

Józef Franciszek Fert, Norwid poeta dialogu, Wrocław 1982.

Józef Fert, Poeta sumienia. Rzecz o twórczości Norwida, Lublin 1993.

Wiesław Rzońca, Norwid poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła, Warszawa 1995.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.