Vol 2, Nr 1/2 (2007)

Spis treści

ARTYKUŁ WSTĘPNY

Norwid, czyli... PDF
Tomasz Korpysz 5-8

SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE

Norwid i nowoczesność (perspektywa podmiotowości)
Sławomir Rzepczyński 9-20
"Śpiąc z epopeją". O możliwości badania wyobraźni erotycznej Norwida
Dariusz Seweryn 21-40
Nerwy 17/16 PDF
Marian Płachecki 63-86
Co wiemy o liryce Norwida? Kilka uwag o sposobach czytania poety PDF
Bernadetta Kuczera-Chachulska 87-95
Juliusz Wiktor Gomulicki - norwidolog PDF
Tomasz Korpysz 97-111

PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA

Śmierć na Placu Przedajnym. Uwag kilka o pieśni XXIV poematu "Quidam". Profesorowi Stefanowi Sawickiemu z wdzięcznością PDF
Piotr Chlebowski 41-62
Jak wydać "wszystkie" wiersze Juliusza Słowackiego?. Rozważania nad edytorskim "kanonem" wierszy Słowackiego. Część II PDF
Marek Troszyński 113-137
Korespondencja serdeczna. Stanisław Pigoń - Juliusz Wiktor Gomulicki. Podał do druku Roman Nowoszewski PDF
Roman Nowoszewski 139-147
Cyprian Kamil Norwid "Pielgrzym czyli Ostatnia z Bajek" PDF
Ewa [Ewangelina] Tarasenko [Skalińska] 149-159
Jeszcze o pojęciu językowego obrazu świata. Glosa do książki Anny Różyło "Dzień, noc i inne pory doby - studium porównawcze polszczyzny ogólnej i poezji Haliny Poświatowskiej" PDF
Anna Kozłowska 161-169
Sprawozdanie z konferencji "Czytanie liryki po Zgorzelskim". IV Colloquia Romantyczne PDF
Grzegorz Rylski 171-174
Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków PDF
Teresa Winek 175-183
Wokół "Quidama". W 150. rocznicę powstania utworu PDF
Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska 185-191

OKNO LIRYCZNE

"Dopełnienie?... Go boli...?". "Czułość" Norwida, lekcja ciszy współczesnych PDF
Małgorzata Łukaszuk-Piekara 193-199