Norwid i nowoczesność (perspektywa podmiotowości)

Sławomir Rzepczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2007.1.02

Słowa kluczowe


Cyprian Norwd; nowoczesność; podmiotowość;

Bibliografia


Sławomir Rzepczyński, Melancholijny liryzm Norwida, „Studia Norwidiana” 20-21 (2002-2003).

Edward Kasperski, Dyskursy romantyków. Norwid i inni, Warszawa 2003.

Sławomir Rzepczyński, O umyśle „zgadobliwym”. „Tajemnica lorda Singelworth” Norwida, „Studia Norwidiana” 14 (1997).

Sławomir Rzepczyński, Biografia i tekst. Studia o Mickiewiczu i Norwidzie, Słupsk 2004.

Sławomir Rzepczyński, Wokół nowel włoskich Norwida. Z zagadnień komunikacji literackiej, Słupsk 1996..

Michał Głowiński, Norwidowska druga osoba, [w:] tegoż, Prace wybrane. T. V: Intertekstualność, Groteska, Parabola, Kraków 2000.

Wiesław Rzońca, Norwid a romantyzm polski, Warszawa 2005.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.