"Śpiąc z epopeją". O możliwości badania wyobraźni erotycznej Norwida

Dariusz Seweryn

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2007.1.03

Słowa kluczowe


Cyprian Norwid; liryka erotyczna; wyobraźnia poetycka

Bibliografia


Kazimierz Wyka, Nieznana rozprawka Norwida, [w:] tenże, Studia, artykuły, recenzje, Kraków 1989.

Zofia Stefanowska, Pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego, [w:] taż, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.