Śmierć na Placu Przedajnym. Uwag kilka o pieśni XXIV poematu "Quidam". Profesorowi Stefanowi Sawickiemu z wdzięcznością

Piotr Chlebowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2007.1.07

Słowa kluczowe


Cyprian Norwid; "Quidam"; historia antyczna; historia starożytna;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, przeł. J. Schwakopf, t. 1, Warszawa 1992.

E. Kiślak, Cień arcydzieła, [w:] t. 1: Trzynaście arcydzieł romantycznych, red. E. Kiślak, M. Gumkowski, Warszawa 1996.

B. Szczepanowicz, Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika, Kraków 2004.

I. Sławińska, , Reżyserska ręka Norwida, Kraków 1971.

T. Zieliński, Religia cesarstwa rzymskiego, Toruń 2000.

Z. Zaniewicki, Rzecz o „Quidam” Cypriana Norwida, Lublin-Rzym 2007.

S. Sawicki, Norwida walka z formą, Warszawa 1986.

S. Rzepczyński, Wokół nowel „włoskich” Norwida, Słupsk 1996.

A. van Nieukerken, Osobowość a anonimowść w „przypowieści” o „rzymskim bruku”, „Teksty Drugie” 2006, nr 5.

A. Cedro, Przypowieść, historia. O kierunkach lektury „Quidama”, „Studia Norwidiana” 7 (1989).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.