Nerwy 17/16

Marian Płachecki

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2007.1.04

Słowa kluczowe


Cyprian Norwid; liryka romantyczna; Nerwy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


C. Norwid, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wrocław 1990.

Norwid. Z dziejów recepcji twórczości, oprac. M. Inglot, Warszawa 1983.

M. Sliwiński, Katabaza w „Nerwach”, [w:] Szkice o Norwidzie, Warszawa 1998.

Piotr Sobotka, Rec. książki M. Śliwińskiego, „Szkice o Norwidzie”,

Warszawa 1998, „Studia Norwidiana” 20-21, 2002-2003.

Z. Trojanowicz, O wierszu Norwida „Początek broszury politycznej…”,„Studia Norwidiana” 5-6, 1987-1988.

B. Subko, O funkcjach łącznika w poezji Cypriana Norwida, „Studia Norwidiana” 5-6, 1987-1988.

Tomasz Korpysz, Jakie pożegnanie? O wierszu Norwida „Z pokładu Marguerity wypływającej dziś do New-York”, [w:] Liryka Cypriana Norwida, red. P. Chlebowski, W. Toruń, Lublin 2003.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.