Co wiemy o liryce Norwida? Kilka uwag o sposobach czytania poety

Bernadetta Kuczera-Chachulska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2007.1.05

Słowa kluczowe


Cyprian Norwid; liryka; liryczność; liryka romantyczna; recepcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


I. Opacki, „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów, Katowice 1995.

W. Rzońca, Norwid poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła, Warszawa 1995.

Cypriana Norwida Kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, pod red. St. Makowskiego, Warszawa 1986.

A. Okopień-Sławińska, Semantyczna strategia zamilczenia (Przypadek „Jak…” Cypriana Norwida), „Teksty Drugie” 2000 nr 5.

W. Stróżewski, Doskonałe – wypełnienie. O „Fortepianie Szopena” Cypriana Norwida, [w:] Istnienie i wartość, Kraków 1981.

Bibliografia interpretacji wierszy Norwida, oprac. A. Cedro, P. Chlebowski, J. Fert przy współudziale M. Busia i J. Leociaka, Lublin 2001.

D. Zamącińska, Słynne- nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Lublin 1985.

W. Juszczak, Fragmenty, Warszawa 1995.

M. Maciejewski, Norwidowskie „łagodne oko błękitu”, [w:] Liryka Cypriana Norwida, red. P. Chlebowski, W. Toruń Lublin 2003.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.