Juliusz Wiktor Gomulicki - norwidolog

Tomasz Korpysz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2007.1.06

Słowa kluczowe


Juliusz Wiktor Gomulicki; Gomulicki; norwidologia; norwidolog

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Juliusz Wiktor Gomulicki, Zygzakiem. Szkice, wspomnienia, przekłady, Warszawa 1981.

Juliusz Wiktor Gomulicki, Kępa niezapominek. Przygoda z zagadkowym rękopisem Norwida, Podkowa Leśna 1996.

Cyprian Norwid, Inedita. Trzy teksty filozoficzne i przekład z Platona. Wydał z autografu Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1999.

Zofia Dambek, Zagadka „Kamilli z L. B.”, „Studia Norwidiana” 17-18 (1999-2000).

Edward Jakiel, Bibliografia Cypriana Norwida 1971-1980, „Studia Norwidiana” 15-16: 1997-1998, Lublin 1999.

Słownik języka Cypriana Norwida.

Zeszyt próbny, pod red. J. Chojak, J. Puzyniny, E. Teleżyńskiej, E. Wiśniewskiej, Warszawa 1988.

Słownictwo etyczne Cypriana Norwida, pod red. J. Puzyniny, Warszawa 1993.

E. Teleżyńska, Nazwy barw w twórczości Cypriana Norwida, Warszawa 1994.

Słownictwo estetyczne Cypriana Norwida, pod red. J. Chojak, Warszawa 1994.

T. Korpysz, J. Puzynina, Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida, Warszawa 1998.

A. Kadyjewska, T. Korpysz, J. Puzynina, Chrześcijaństwo w pismach Cypriana Norwida, Warszawa 2000.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.