Jak wydać "wszystkie" wiersze Juliusza Słowackiego?. Rozważania nad edytorskim "kanonem" wierszy Słowackiego. Część II

Marek Troszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2007.1.08

Słowa kluczowe


Juliusz Słowacki; wiersze; kanon; sztuka edytorska; filologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


J. Słowacki, Raptularz 1843/1849, oprac M. Troszyński, Warszawa 1996.

M. Troszyński, Nieznane fragmenty z Raptularza Juliusza Słowackiego. „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 3.

J. Słowacki Wiersze. Nowe wydanie krytyczne,

oprac. J. Brzozowski i Z. Przychodniak, Poznan 2005.

W. Szturc, Archeologia wyobraêni, Kraków 2001.

M. Sokołowski, „Król-Duch” Juliusza Słowackiego a epopeja słowiańska, Warszawa 2004.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.