Jeszcze o pojęciu językowego obrazu świata. Glosa do książki Anny Różyło "Dzień, noc i inne pory doby - studium porównawcze polszczyzny ogólnej i poezji Haliny Poświatowskiej"

Anna Kozłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2007.1.11

Słowa kluczowe


halina poświatowska; poświatowska; językowy obraz świata

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


R. Grzegorczykowa, Pojęcie językowego obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1990.

J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995.

J. Bartmiński, R. Tokarski, Językowy obraz świata a spójność tekstu, [w:] Teoria tekstu, red. T. Dobrzyńska, Wrocław 1986.

A. Kadyjewska [Anna Kozłowska], Problematyka obrazu świata w badaniach języka pisarza (na przykładzie pism Cypriana Norwida), [w:] Semantyka tekstu artystycznego, pod red. A. Pajdzińskiej, R. Tokarskiego, Lublin 2001.

R. Grzegorczykowa, Jak rozumieć kreatywny charakter języka?, [w:] Kreowanie świata w tekstach, pod red. A. M. Lewickiego i R. Tokarskiego, Lublin 1995.

J. Maćkiewicz, Słowo o słowie. Potoczna wiedza o języku, Gdańsk 1999.

Marian Bugajski,Anna Wojciechowska, Teoria językowego obrazu świata w badaniu idiolektu pisarza, „Poradnik Językowy” 3 (532), 1996.

Anna Różyło Dzień, noc i inne pory doby – studium porównawcze polszczyzny ogólnej i poezji Haliny Poświatowskiej, Studium Generale Sandomiriense – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Sandomierz 2004.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.