"Dopełnienie?... Go boli...?". "Czułość" Norwida, lekcja ciszy współczesnych

Małgorzata Łukaszuk-Piekara

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2007.1.15

Słowa kluczowe


Cyprian Norwid; Czułość; liryka romantyczna; liryka współczesna; cisza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


K. Kuczyńska-Koschany, Krynicki czyta Norwida, [w:] Polska literatura

współczesna wobec romantyzmu, red. Małgorzata Łukaszuk, Dariusz Seweryn, Lublin 2007.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.