"Bycie-w-języku" jako modus ludzkiego doświadczenia. Lingwistyczne założenia hermeneutyki Paula Ricoeura

Elżbieta Wolicka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2008.1.02

Słowa kluczowe


język; hermeneutyka; ricoeur

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


P. Ricoeur, Refleksja dokonana. Autobiografia intelektualna, przeł. P. Bobowska-Nastarzewska, Wyd. ANTYK, Kęty 2005.

P. Ricoeur, Krytyka i przekonanie. Rozmowy z François Azouvim i Markiem de Launay, przeł. M. Drwięga, Wyd. KR, Warszawa 2003.

P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, wstęp i oprac. M. Kowalska, PWN (BWF), Warszawa 2003.

A. Bronk, Rozumienie – dzieje – język. Filozoficzna hermeneutyka H.G. Gadamera, red. Wydawnictw KUL, Lublin 1988.

È. Gilson, Lingwistyka i filozofia. Rozważania o stałych filozoficznych języka, przeł. H. Rosnerowa, PAX, Warszawa 1975.

P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff i K. Rosner, wstęp K. Rosner, PIW, Warszawa 1989.

A. Havelock, Muza uczy się czytać. Rozważania o oralności w kulturze Zachodu, przeł. i wstępem opatrzył P. Majewski, WUW, Warszawa 2006.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.