Vol 3, Nr 1/2 (2008)

Spis treści

ARTYKUŁ WSTĘPNY

***
Małgorzata Łukaszuk 5-6

SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE

"Bycie-w-języku" jako modus ludzkiego doświadczenia. Lingwistyczne założenia hermeneutyki Paula Ricoeura PDF
Elżbieta Wolicka 7-17
Modernistyczny palimpsest. Model lektury - figura tożsamości PDF
Dorota Kielak 19-43
Rafał Wojaczek: "To się Norwid kłania, widać dobrze przeczytałem jaki jego wiersz" PDF
Anita Jarzyna 45-75
Spotkania z ludźmi i kulturą w poezji Mirona Białoszewskiego. Leonardo i twarze Matejki PDF
Jan Falkowski 77-97
"Ślad dłoni szukający..." Kształty w poezji Zbigniewa Herberta PDF
Małgorzata Peroń 99-125
Architektonika dramatu. Prolegomena do lektury "Jaskini filozofów" Zbigniewa Herberta
Jacek Kopciński 127-134
Warsztaty Igora Newerlego PDF
Jan Zieliński 135-145
Motyw mapy w prozie współczesnej. Casus Stasiuka i Mentzla PDF
Lech Giemza 147-158
Epifanie w drodze do Babadag PDF
Wojciech Kudyba 159-170
Norwid a poezja współczesna. Szkic stylistyczny PDF
Teresa Skubalanka 171-191
Język poetycki Karola Wojtyły. Próba charakterystyki PDF
Anna Kozłowska 193-214

PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA

W stronę tragedii i tragizmu
Irena Sławińska 215-226
Pielgrzym PDF
Dymitr Fiłosofow, Ewangelina Skalińska 227-232

OKNO LIRYCZNE

KSIĄŻĘ POETÓW. Z KRAINY ŁAGODNOŚCI DO CZYTELNIKÓW. NIEPUBLIKOWANA WYPOWIEDŹ JERZEGO HARASYMOWICZA
Tomasz Korpysz 233-236