Modernistyczny palimpsest. Model lektury - figura tożsamości

Dorota Kielak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2008.1.03

Słowa kluczowe


modernizm; palimpsest

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


E. Ihnatowicz, Młodopolski palimpsest w powieściach Michała Choromańskiego, [w:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, red. M. Dąbrowski, A. Z. Makowiecki, Warszawa 2003.

T. Walas, Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890 1905), Kraków-Wrocław 1986.

K. Mrowcewicz, Sęp palimpsestowy. Kilka uwag o stylu Mikołaja Sępa .Szarzyńskiego, „Teksty Drugie” 2004, z. 3.

D. Trześniowski, Młodopolskie źródła fantasy. „Trylogia księżycowa” Jerzego Żuławskiego, [w:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, red. M. Dąbrowski, A. Z. Makowiecki, Warszawa 2003.

T. Walas, Przybyszewski a dekadentyzm, [w:] Stanisław Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza: studia, red. H. Filipkowska, Wrocław 1982.

K. Wyka, Próba nowego odczytania „Chłopów” Reymonta, [w:] tenże, Reymont, czyli ucieczka do życia, Warszawa 1979.

E. Paczoska, Tajemnice „Pałuby”, [w:] J. Kulczycka-Saloni, D. Knysz-Rudzka, E. Paczoska, Naturalizm i naturaliści w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje, Warszawa 1992.

W. Głowala, Sentymentalizm i pedanteria. O systemie estetycznym Karola Irzykowskiego¸ Wrocław 1972.

M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie doświadczenie transcendencji, [w:] taż, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 2001.

Z. Kijas OFMConv, Duchowość franciszkańska XIX i XX wieku, [w:] Dzieło św. Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku, red. D. Kielak, J. Odziemkowski, J. Zbudniewek, Warszawa 2004.

E. Rybicka, Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku, Kraków 2000.

M. Głowiński, Labirynt, [w:] tenże, Mity przebrane. Dionizos. Narcyz. Prometeusz. Marchołt. Labirynt, Kraków 1990.

M. Bielecki, Gombrowicz palimpsestowy, „Teksty Drugie” 2005, nr 3.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.