Norwid a poezja współczesna. Szkic stylistyczny

Teresa Skubalanka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2008.1.11

Słowa kluczowe


Norwid; poezja współczesna; Różewicz; Szymborska; Miłosz; Herbert;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


S.Sawicki, Norwida walka z formą, Warszawa 1986.

T. Skubalanka, Język poezji Czesława Miłosza, Lublin 2006.

T. Skubalanka, Sztuka poetycka Czesława Miłosza, Lublin 2007.

T. Skubalanka, Herbert, Szymborska, Różewicz. Studia stylistyczne,

Lublin 2008.

T. Skubalanka, Styl poetycki Zbigniewa Herberta, „Stylistyka” XVII, 2008.

T. Skubalanka, Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Lublin 1985.

D. Zamącińska, Słynne-nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Lublin 1985.

A. Pajdzińska, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Lublin 1993.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.