Język poetycki Karola Wojtyły. Próba charakterystyki

Anna Kozłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2008.1.12

Słowa kluczowe


język poetycki; Karol Wojtyła;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Przybylska, Samotność możliwa w człowieku. Mistyczny aspekt „Poezji i dramatów” Karola Wojtyły, Kraków 2002.

W. P. Szymański, Z mroku korzeni, Kalwaria Zebrzydowska 1989.

A. Pajdzińska w pracy Definicje poetyckie [w:] O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1993.

T. Korpysz, Definicje poetyckie jako problem badawczy (na przykładzie pism Cypriana Norwida) [w:] Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2001;

T. Korpysz, „Człowiek bowiem cóż jest? Cóż jest człowiek?” O wybranych definicjach poetyckich Cypriana

Norwida [w:] Czytając Norwida2, red. S. Rzepczyński, Słupsk 2003.

T. Korpysz, Kilka uwag o definicjach poetyckich Cypriana Norwida (na przykładzie „Sfinksa [II]”), „Poradnik Językowy” 2006 nr 10.

T. Korpysz, Cyprian Norwid – „poeta definicji”. Kilka problemów teoretycznych [w:] Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida, red. P. Chlebowski, Lublin 2007.

M. Dzikowski, Wartości, wybory, parafrazy – „Jeremiasz” Karola Wojtyły, [w:] Słowo – myśl – ethos w twórczości Jana Pawła II, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2005.

J. Dąbrowska, Aluzje literackie w poezji Karola Wojtyły na przykładzie „Renesansowego psałterza”, [w:] Karol Wojtyła – poeta, red. J. Głażewski i W. Sadowski, Warszawa 2006.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.