Wat i doświadczenie historyczne

Agnieszka Czajkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2012.1.2

Abstrakt


Aleksander Wat and historical experience An exceptionally complex biography of Aleksander Wat, apparently present in his literary output, makes him a person especially privileged that betoken the history of the 20th century. A historical experience constitutes for Wat an artistic problem, literature becomes a record of his experience – a direct and authentic record. However, since writing is not only an ethnic obligation but also the inclusion into a widely understood cultural context, Wat undertakes the attempts of communicating with the world, it becomes though more and more difficult for the poet due to the lack – in his opinion – of a suitable poetic language for the description of the world. The outcome of it is Wat’s reaching the borders of the speech – to silence ([Zakułem się w pancerz myślenia...]). What Wat considered in his experience as the most important, it becomes therefore strengthened not only in his poetry but, above all, in Mój wiek [My Century] – a text not written but spoken, tape recorded; richness (“the excess of information”), digressiveness but also some breaking up, some formal “splitting up” of this text, reflects most fully heterogenous, complicated, full of suffering Wat’s experience. A vitally important in this situation is Czesław Miłosz, Wat’s interlocutor whose discreet presence, wise posing of questions orders the picture drawn chaotically by Wat.

Słowa kluczowe


Aleksander Wat; doświadczenie historyczne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ryszard Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.

Franklin Rudolf Ankersmit, Język a doświadczenie historyczne, w: tenże, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, pod red. i ze wstępem Ewy Domańskiej, Kraków 2004, s. 223

Aleksander Wat, Bezrobotny Lucyfer, w: tenże, Ucieczka Lotha. Proza, oprac. Krzysztof Rutkowski, Londyn 1988, s. 46.

Aleksander Fiut, Uwierzytelnić swą nieprzynależność, w: Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata, studia pod red. Wojciecha Ligęzy, Kraków 1992, s. 18.

Małgorzata Łukaszuk, ...i w kołysankę już przemieniony płacz... (Obiit... natus est w poezji Aleksandra Wata), Londyn 1989, s. 46–47.

Ryszard Nycz, O nowoczesności jako doświadczeniu – uwagi na wstępie, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. nauk. R. Nycz, Anna Zeidler-Janiszewska, Kraków 2002, s. 12.

Anna Micińska, Aleksander Wat – elementy do portretu, w: Aleksander Wat, Poezje zebrane, w oprac. A. Micińskiej i Jana Zielińskiego, Kraków 1992, s. 91.

Dorota Wolska, Doświadczenie – ponownie rzeczywista kwestia humanistyki, w: Nowoczesność jako doświadczenie, dz.cyt., s. 41–42.

Zofia Nałkowska, Dzienniki, t. V: 1939–1945, Warszawa 1996, s. 445, cyt. za: Danuta Wolska, dz.cyt., s. 48.

Czesław Miłosz, Legendy nowoczesności, Kraków 1996.

Czesław Miłosz, Przeżycia wojenne, w: tenże, Legendy nowoczesności, s. 81.

Wojciech Ligęza, Poezja jako czytanie znaków, w: Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata, dz.cyt., s. 15.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.