Wydobyte z cienia O nowym projekcie: Adam Mickiewicz. Proza artystyczna: opowiadania, szkice, fragmenty. Prose artistique: contess, essais, fragments, wstęp i oprac. Joanna Pietrzak-Thébault, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2013.

Ewa Szczeglacka-Pawłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2013.2.05

Abstrakt


Brought out of the shadow The article discusses Adam Mickiewicz.Proza artystyczna: opowiadania, szkice, fragmenty. Prose artistique: contess, essais, fragments, which is a bilingual (French-Polish) endeavour in translation and editing – broadly speaking, one of historical and literary character. The book was edited by Joanna Pietrzak-Thébault in collaboration with whom Maria Prussak, Krzysztof Rutkowski and Jacek Wójcicki. Maria Prusak initiated the project and coordinated the proceedings of the team. Mickiewicz’s works in French received new translation and were edited anew.


Słowa kluczowe


Adam Mickiewicz; inedita; pisma francuskie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


oanna Pietrzak-Thébault, dz. cyt., s. 24. Por. J. Pietrzak-Thébault, Władysław, wydawca Adama, „Sztuka edycji. Studia tekstologiczne i edytorskie” 2012, nr 2, s. 19–25

M. Sokołowski, Władysław syn Adama, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, seria 2: Wśród kultur śródziemnomorskich t. 1: Literatura i słowo, pod red. Zofii Abramowicz i Jarosława Ławskiego, Białystok 2009, s. 233–254

Joanna Pietrzak-Thébault, Wstęp, w: Adam Mickiewicz. Proza artystyczna: opowiadania, szkice, fragmenty. Prose artistique: contess, essais, fragments, wstęp i oprac. J. Pietrzak -Thébault, Warszawa 2013, s. 11.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.