„Poetyckie Dyptyki” w poezji ks. Janusza St. Pasierba

Małgorzata Peroń

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2014.1.01

Abstrakt


‘Poetic diptychs’ in Fr. Janusz St. Pasierb’s poetry

 

‘Poetic diptychs’ distinguish themselves from a group o Fr. Janusz St. Pasierb’s poems inspired by the art of painting. These dual poems refer to the same branches of art (painting, sculpture, architecture) as a general rule. The dual sequences are put in the volumes next to each other. Apart from the subject matter they are linked by similar characteristics and nearly identical formulation of their titles. References to art are a pretext to ponder upon in a theological, existential and metapoetic manner. Dual nature of the voice points to multiple ways in which the visible can be interpreted. It also shows the necessity of precise defining of any meanings and presents the scope of difficulties related to inexpressibility.


Słowa kluczowe


Janusz St. Pasierb; dyptyki poetyckie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ewdoksia Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa 2001, s. 31.

Ryszard Nycz, «Niepewna jasność» tekstu i «wierność» interpretacji, w: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001, s. 255.

Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć – sztuka, piękno, forma, twórczość, od- twórczość, przeżycie estetyczne, Warszawa 2005, s. 202

David Watkin, Gotyk Architektury Zachodniej, tłum. Ryszard Depta, Warszawa 2006, s. 89.

Małgorzata Borkowska, Modlitwa, słowo i sztuka w poezji ks. Janusza St. Pasierba, Lublin 2003, s. 91

Ewa Turska, Boska komedia według Botticellego, „Rzeczpospolita” 2001, nr 2272 (do- datek „Plus–Minus”), s. 2.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.