Vol 16, Nr 1 (2014)

Spis treści

ARTYKUŁ WSTĘPNY

***
Bernadetta Kuczera-Chachulska 5

SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE

„Poetyckie Dyptyki” w poezji ks. Janusza St. Pasierba PDF
Małgorzata Peroń 7-28
Ekfraza jako pytanie o prawo do zachwytu PDF
Jan Zieliński 29-38
Obserwacja i trwanie – O liryczności wierszy ks. Janusza St. Pasierba PDF
Katarzyna Bałdyga 39-48
Pasierb – eseista. Stan posiadania, perspektywy badawcze
Wojciech Kudyba 51-61

PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA

Marian Maciejewski i jego projekt naukowy (zapomniane, przeoczone...) wprowadzenie PDF
Bernadetta Kuczera-Chachulska 63-65
Marian Maciejewski – przeoczone PDF
Małgorzata Łukaszuk 67-82
„Metoda” Maciejewskiego PDF
Wojciech Kaczmarek 83-92
„Wielopostaciowość śmierci” w poezji Anny Świrszczyńskiej. Na marginesie rozważań Mariana Maciejewskiego
Aleksandra Pawlik 107-120
Epilog burzy Zbigniewa Herberta (na marginesie kerygmatycznej interpretacji Przesłania pana Cogito) PDF
Małgorzata Peroń 121-132
Biogram Mariana Maciejewskiego PDF
Małgorzata Cwenk 133-134

OKNO LIRYCZNE

Bielańska waleta
Jan Zieliński 135-138