Obserwacja i trwanie – O liryczności wierszy ks. Janusza St. Pasierba

Katarzyna Bałdyga

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2014.1.03

Abstrakt


Observation and endurance: on lyricism in Fr. Janusz St. Pasierb’s poems

Limiting Fr. Janusz Stanisław Pasierb’s poetry exclusively to references to the Bible and the salvation history restricts understanding of the phenomenon of his poetry. Noticing the dialogicality of the speaking subject allows for grasping the most relevant in his poetry – experience accessible to the senses is moved to a higher level. The poet accurately and with minute precision notes down what is available to the senses; also, being aware of entanglement in time and space of human experience, he incorporates into his poetry a small surplus – he rips the experience from the horizontally oriented world and immerses it in transcendent reality. Observation and endurance are pillars of thinking about lyricism; Pasierb’s poems show how the prospect of eternity consolidates the value of a single experience.


Słowa kluczowe


Janusz St. Pasierb; liryczność;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czesław Zgorzelski, Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988, s. 8.

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Kategoria liryczności a problemy wartościowania, w: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, studia pod red. Andrzeja Tyszczyka, Edwarda Fiały, Ryszarda Zajączkowskiego, Lublin 2003, s. 142.

Janusz St. Pasierb, Zdejmowanie pieczęci, Pelplin 2006, s. 29.

Wojciech Kudyba, Rana, która przyzywa Boga. O twórczości poetyckiej Janusza St. Pasierba, Lublin 2006, s. 25–30.

Janusz St. Pasierb, Czarna skrzynka, Pelplin 2006, s. 21.

Wojciech Kudyba, Rana która przyzywa Boga..., dz. cyt., s. 170.

Tadeusz Linker, W misji słowa. Twardowski, Pasierb, Damrot, Św. Wojciech. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Kościerzynie 1994–1998, Pelplin 1998, s. 168.

Janusz St. Pasierb, Puste łąki, Pelplin 2001, s. 36.

Janusz St. Pasierb, Obrót rzeczy, Pelplin 2002, s. 10.

Janusz Stanisław Pasierb, Dramat, który nadaje nam godność. Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem, w: tegoż, Zgubiona drachma. Dialogi z pisarzami, przedm. Stefan Frankiewicz, Warszawa 2006, s. 54.

Ks. Jan Sochoń, Geografia zbawienia, w: Ksiądz Janusz St. Pasierb – kapłan, poeta, człowiek nauki. Materiały z sesji w pierwszą rocznicę śmierci (Pelplin – Wyższe Seminarium Duchowne, 15 grudnia 1994 rok), Pelplin 1995, s. 18–23.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.