Data publikacji : 2014-11-19

„Wielopostaciowość śmierci” w poezji Anny Świrszczyńskiej. Na marginesie rozważań Mariana Maciejewskiego

Aleksandra PawlikDział: PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA

Abstrakt

‘Multiformity of death’ in Anna Świrszczyńska’s poetry

 

On the margins of Marian Maciejewski’s reflections The article attempts to interpret the Budowałam Barykadę [I Constructed a Barricade] volume by Anna Świrszczyńska in the light of Marian Maciejewski’s reflections on the ‘multiformity of death’ in Antoni Malczewski’s narrative poem Maria. Świrszczyńska’s collection of poems concentrates mainly on corporeality in the face of war experience; it reveals the tragic situation of human existence entangled in mechanisms of history. The author, using the methodology suggested by Maciejewski, combines the concept of ontic death with the existential current in research that concerns corporeality. Such a synthesis allows for creation of a method of interpretation that enriches the already existing interpretative contexts of Świrszczyńska’s writings and discovers new ones.

Słowa kluczowe

Anna Świrczyńska ; motyw śmierci ;


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy, składający artykuły do druku w "Colloquiach Litterariach" przekazują redakcji czasopisma jednorazowe, niewyłączne prawa autorskie na publikację.

Umowa autorska

Ośwadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie