„Wielopostaciowość śmierci” w poezji Anny Świrszczyńskiej. Na marginesie rozważań Mariana Maciejewskiego

Aleksandra Pawlik

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2014.1.07

Abstrakt


‘Multiformity of death’ in Anna Świrszczyńska’s poetry

 

On the margins of Marian Maciejewski’s reflections The article attempts to interpret the Budowałam Barykadę [I Constructed a Barricade] volume by Anna Świrszczyńska in the light of Marian Maciejewski’s reflections on the ‘multiformity of death’ in Antoni Malczewski’s narrative poem Maria. Świrszczyńska’s collection of poems concentrates mainly on corporeality in the face of war experience; it reveals the tragic situation of human existence entangled in mechanisms of history. The author, using the methodology suggested by Maciejewski, combines the concept of ontic death with the existential current in research that concerns corporeality. Such a synthesis allows for creation of a method of interpretation that enriches the already existing interpretative contexts of Świrszczyńska’s writings and discovers new ones.


Słowa kluczowe


Anna Świrczyńska; motyw śmierci;

Bibliografia


Krystyna Zbijewska, Od bajek – do eksperymentalnej opery. Rozmowa z podwójną laureatką – Anną Świrszczyńską, „Dziennik Polski” 1973, nr 142, s. 4.

Czesław Miłosz, Przedmowa, w: Anna Świrszczyńska, Poezja, oprac. Cz. Miłosz, Warszawa 1997, s. 6–7.

Czesław Miłosz, Jakiegoż to gościa mieliśmy. O poezji Anny Świrszczyńskiej, Kraków 1996, s. 70.

Anna Nasiłowska, Barykada Anny Świrszczyńskiej, „Twórczość” 1985, nr 10, s. 97.

Marian Maciejewski, Śmierci «czarne w piersiach blizny». O «Marii» Malczewskiego, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 3, s. 87.

Halina Murza-Stankiewicz, «Byłam w życiu wiele razy szczęśliwa». Rozmowa z Anną Świrszczyńską, „Wiadomości” 1974, nr 27, s. 13.

Beata Przymuszała, Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej, Kraków 2006, s. 36.

Karl Jaspers, Sytuacje graniczne, tłum. Anna Staniewska, w: Roman Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978, s. 200.

Emmanuel Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. Małgorzata Kowalska, Warszawa 1998, s. 3.

Renata Stawowy, «Gdzie jestem ja sama». O poezji Anny Świrszczyńskiej, Kraków 2004, s. 132–133.

François Chirpaz, Ciało, tłum. Jacek Migasiński, Warszawa 1998, s. 81.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.