Data publikacji : 2020-06-26

"Widziane", "czute" i "myślane". Kolory miasta w twórczości Władysława Stanisława Reymonta

Dział: SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE

Abstrakt

This article attempt to analyze Reymont’s writings, paying particular attention
to how he created urban space; most specifically, the author looks
at the way in which Reymont used the palette of colours to depict the city
in general. The author starts with a quote from Reymont’s letter to Antoni
Wodziński: ‘Myself I consider everything I have written until “Chłopi” my
literary introduction. These are the things that are seen, now it is time for
what is felt, and later for the thought out’.The interpretation of the urban
colour scheme in the novellas, “Ziemia Obiecana”, and “Wampir”, using
three registers – a diachronic layout, referential optics, and in the context of
the Young Poland mythology about the evils of the city – reveals that colour
in Reymont’s prose on urban topics (with the exception of a few early texts)
results from ‘the seen’ only to a limited degree, and that it is owed more to
‘the felt’ and ‘the thought out’. All this bears witness to the antirevolutionary
views of Reymont and the Young Poland’s ‘urbanophobia’ and is a palpable
sign of the historico-literary affectability of the period.

Słowa kluczowe

Reymont, miasto, antyurbanizm, ekspresja, referencjalność


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

.pdf

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy, składający artykuły do druku w "Colloquiach Litterariach" przekazują redakcji czasopisma jednorazowe, niewyłączne prawa autorskie na publikację.

Umowa autorska

Ośwadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie