STEPHANUSA DAMALEVICIUSA „BŁOGOSŁAWIONY BOGUMIŁ. CZTERNASTY ARCYBISKUP” (Z „SERIES ARCHIEPISCOPORUM GNESIENSIUM ATQUE RES GESTAE” – WYDANEGO W 1649 R.)

Dominika Budzanowska

Abstrakt


Damalewicz należy do uznanych polskich pisarzy epoki baroku i w ostatnich latach budzi coraz większe zainteresowanie badaczy XVII wieku. Renarda Ocieczek poświęciła mu w swej pracy rozdział zatytułowany „Piec babiloński” i „gałązka oliwna” – dwa ulubione znaki literackie ks. Stefana Damalewicza. Przyczynek do obrazowania barokowego6 . W proboszczu z Kalisza widzi ona też potencjalnego autora Oblężenia Jasnej Góry Częstochowskiej7 , poematu, który był jednym ze źródeł Sienkiewiczowskiego Potopu

Słowa kluczowe


Stephanus Damalevicius; Błogosławiony Bogumił, Czternasty Arcybiskup;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy: prymasowie i metropolici Polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim według źródeł archiwalnych, t. I, Poznań 1888.

E. Koszewska, Analiza źródłoznawcza: Kroniki Klasztoru Trzemeszeńskiego, publikacja z http://starogard.edu.pl/content/file/68/pub6_

ek.pdf (stan z dn. 23.06.2010 r.)

R. Ocieczek, Oblężenie Jasnej Góry Częstochowskiej. Dzieło i autor, Kraków 1993.

R. Ocieczek, Wśród sławetnych, nobilitowanych i szlachetnie urodzonych. Studia i rozprawy o pisarzach wieku XVII, Katowice 2003.

E. Ozorowski, Damalewicz Stefan, w: Słownik polskich teologów

katolickich, t. I, Warszawa 1981.

P. Pawłowski, Damalewicz Stefan, w: Włocławski słownik biograficzny, t. I, Włocławek 2004.

P. Pawłowski, Ludwik Krzysztof Miller rektor szkoły katedralnej we Włocławku i pisarz XVII wieku, „Studia Włocławskie” 11 (2009).

P. Pawłowski, Ślady pamięci (6) Konterfekt odnaleziony, „Przewodnik Katolicki” 03/2006 (dodatek „Włocławek”).

P. Pawłowski, Włocławski okres życia i twórczości Stefana Damalewicza, „Studia Włocławskie” 8 (2005).

M. Siemieński, Monumenta ecclesiae metropolitanae Gnesnensis,

Poznań 1823.

A. Teisserio (Antoine Teissier), Catalogi auctorum: qui librorum

catalogos, indices, bibliothecas, virorum litteratorum elogia, vitas,

aut orationes funebres, scriptis consignarunt, Coloniae Allobrogum

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.